logo
fyren

Forskningsfronten

16 maj kl 12.30–16 (ca) presenteras och diskuteras fyra nya avhandlingar med 1700-talsforskning vid Börshuset i Stockholm. Läs mer

Sjuttonhundratal – Call for Papers: Temanummer

Sjuttonhundratal för år 2017 kommer att ägnas handskriftskulturer och skrivpraktiker under det långa 1700-talet. Vi inbjuder härmed till artiklar som rör detta tema. Läs mer

1700-talsseminarier

Censorship and the Book Police in Eighteenth-Century France.

Professor Robert DARNTON, Harvard

(2016-01-27)

Ny forskning kring tryckfrihetsförordningen 1766.

Docent Jonas NORDIN, Stockholm, professor Rolf NYGREN, professor Lena RYDHOLM samt professor Marie-Christine SKUNCKE, Uppsala

(2016-03-16)

Silk and Tea in the North: Scandinavian Trade and the Market for Asian Goods in Eighteenth-Century Europe.

Fil. dr Hanna HODACS, Falun & Warwick

(2016-04-06)

Om Sällskapet

Sällskapet för 1700-talsstudier är ett tvärvetenskapligt forum för forskare med 1700-talet som specialitet. Genom anslutning till ISECS (The International Society for Eighteenth Century Studies) har medlemmarna även kontakt med motsvarande forskning i andra länder. Sammanlagt rör det sig om upp emot 10.000 forskare i ett 50-tal länder världen över.

Sällskapet för 1700-talsstudier har idag drygt 200 medlemmar, de allra flesta i Sverige, men också i de övriga nordiska länderna, Storbritannien, Belgien, Frankrike, Italien, Tyskland och USA. Bland medlemmarna finns historiker, ekonomhistoriker, idé- och lärdomshistoriker, retorikforskare, rättshistoriker, nordister, anglister, romanister, konst-, teater-, musik, dans- och litteraturvetare.

År 2003 inleddes arbetet med en årsskrift: Sjuttonhundratal. Den första volymen utkom år 2004. Sällskapet arrangerar även konferenser, symposier, seminarier samt studiebesök och guidade visningar. Allt med temat 1700-tal.

Årsmöte 2016

16 maj kl 15.30-16 (ca) håller sällskapet sitt ordinarie årsmöte i Svenska Akademiens Ljusgård i Börshuset vid Stortorget i Stockholm, gatuadress Källargränd 4.

Mer information, samt dagordning, finns i kallelsen.

Copyright © 2015 Svenska Sällskapet för 1700-talsstudier