Aktuellt

Workshop:

Human rights in global and colonial contexts - Scandinavia and beyond

Recent scholarship has questioned the theoretical and doctrinal homogeneity of the concept of "human rights" over time and space, emphasising the need for historical investigations into both the theoretical developments and practical uses of concepts of human rights at specific times and in specific contexts. This workshop revisits the discourses and uses of natural and human rights in the decades around 1800 from the perspective of Scandinavia and its global and colonial contexts. In doing so, the workshop aims to chart avenues for further research for global histories of Scandinavian legal and political thought and its interactions with non-European and indigenous legal and political systems.


The Scandinavian kingdoms of Sweden(-Finland) and Denmark-Norway were engaged in diplomatic, commercial, and colonial endeavours with states and communities across the world, stimulating legal and political thinking on a range of topics, including natural and human rights. The papers at this workshop include both European and non-European thinkers and range from Africa to Sápmi in the far north, and from the Caribbean and the Atlantic to Scandinavia. They investigate the link between theoretical conceptions of natural and human rights and their practical uses in discussions of slavery and abolition from both European and African perspectives, of the civil right and status of Jews and other non- Christians, and in advocating agrarian and political reform.


Organisation: Joachim Östlund and Mads L. Jensen.

Attendance is open for those interested. But as there is a limited number of spaces, we ask

that you notify Mads L. Jensen (mads.jensen@hist.lu.se) before 4 June.

The workshop is funded by seed money from the “Profile Area Human Rights” at Lund

University and the European Union.

Kallelse till årsmöte

Välkommen till årsmöte i Sällskapet för 1700-talsstudier följd av forskningsfronten. 


När? Fredag 3 maj klockan 14:30

Var? Ljusgården, Börshuset, Gamla stan, Stockholm


Efter årsmötet hålls den traditionella forskningsfronten där fyra nydisputerade 1700-talsforskare presenterar sina avhandlingar. De forskare vi får lyssna till är:

 

Alvar Blomgren (historia), Martina Böök (historia), Sara Ekström (idéhistoria) och Christopher Landstedt (konstvetenskap).

 

Efter mötet går de som vill till närliggande lokal för fortsatt samkväm.

 

Årsmötet och forskningsfronten är öppna för medlemmar i Sällskapet för 1700-talsstudier. Har du glömt att betala årets medlemsavgift går det ännu att göra genom att betala 300 kr (150 kr för studerande och doktorander) till Plusgiro 32 93 90-9

 

Vi välkomnar även nya medlemmar!

 

Årsmöteshandlingar kommer att hållas tillgängliga på plats. Den som vill få dem i förväg ombedes kontakta ordförande Jonas Nordin jonas.nordin@kultur.lu.se eller skattmästare Annika Windahl Pontén annika.windahl@ponten.se 


Mer information i bilagan.

Call for paper

BSECS

BSECS Early Career


BSECS Postgraduate och Early-Career Researcher Conference inbjuder till konferens den 22-23 augusti 2024 vid Uppsala universitet på temat

Communication and Exchange. 


Se följande länk eller anslaget till höger för vidare information. 


Bokrelease Mapping Medea

Den 5 februari, kl. 19, är det bokrelease för antologin Mapping Medea: Revolutions and Transfers 1750-1800, red. Anna Albrektson och Fiona Macintosh (Oxford University Press, 2023). Presentationen är öppen för alla via E-mötesverktyget Zoom. Arrangör är Archive of Performances of Greek and Roman Drama (APGRD) vid universitetet i Oxford.


Förutom Anna Albrektson deltar hennes medredaktör för boken Fiona Macintosh (Oxford, APGRD), och Kate Tunstall, professor i fransk litteratur (Oxford) och Miranda Stanyon, fil.dr i engelsk litteratur, (Melbourne). Flera forskare verksamma i Sverige har medverkat i antologin: Petra Dotlacilova, Anthony John Lappin och Roland Lysell.


För att få tillgång till Zoom-länken behöver du registrerar dig via APGRD:s hemsida: http://www.apgrd.ox.ac.uk/events/2024/02/05-mapping-medea


 

Call for papers


Internationell konferens: Visual Dramaturgies (1500–1800) Scenography, Costumes and Movement on Early Modern Stages.

 

1 till 3 juli 2024 i Paris och Versailles, organiserat av Centre de musique baroque de Versailles och Sorbonne Université (Théâtre Molière Sorbonne).

 

Mer information och ansökningsinstruktioner:


LÄNK

 

New book on Media & Mediation


While eighteenth-century print media in essence rested on the same technical apparatus as in previous centuries – letterpress printing, woodcuts, and intaglio prints – the growth in quantity created a media revolution. The effect was a qualitative shift in terms of literacy, growth of newspapers, the spread of images and distribution of knowledge, but also of misinformation and propaganda.

 

In a new book published by the Swedish Society for Eighteenth-Century Studies together with the Division of Book History at Lund University eight scholars from three continents investigate the ferment of ideas, images, and identities in circulation in Enlightenment Europe.

 

The book can be ordered from Swedish online bookstores, such as Bokus, or directly from the society. It is also available open access at: https://doi.org/10.37852/oblu.209

 

Order your copy by sending an e-mail to: info@1700-tal.se Price €15.00 plus postage. (All paying members of the Swedish Society for Eighteenth-Century Studies will receive a free copy.)

 

Download information sheet here.

CONTENTS

 

Penelope J. Corfield, Introduction: ‘The Electric Sensibility’ of the Emergent Mass Media’ / « La sensibilité électrique » des médias de masse émergents

 

Jonas Nordin, Mediating Images of Monarchy from Castle to Cottage in Eighteenth-Century Sweden

 

Sophie Holm, ‘In a city flooded with pamphlets’: Foreign Diplomats Monitoring and Spreading the News in Eighteenth-Century Stockholm

 

Ylva Haidenthaller, Putting Faces to Names: Printed Portraits in Late Eighteenth-Century Stockholm

 

Fokko Jan Dijksterhuis, Ways of Seeing: Conceptions of Visuality in Enlightenment Philosophy

 

Halima Ouanada, Presse et « société des savants » pour la fabrique de l’opinion au XVIIIe siècle

 

Maria Isabel Limongi, Visual and Metaphorical Representations of the State in Thomas Hobbes’s Leviathan

 

Antônio Carlos dos Santos, The Changing Identity of the ‘Atheist’: Detecting Echoes of John Locke in Diderot’s Encyclopédie

IRECS - International Review of

Eighteenth-Century Studies

Den elektroniska tidskriften The International Review for Eighteenth-Century Studies efterlyser förslag på tvärvetenskapliga teman för nummer 9, som beräknas utkomma 2025.


Läs mer om förslagsprocessen nedan och om tidskriften här och se nedan: IRECS


The International Review of Eighteenth-Century Studies (IRECS) is an electronic series published by the International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS) and its member societies. It contains papers presented at various ISECS colloquia, as well as thematic dossiers. The Executive Committee of the ISECS acts as the Editorial Board of IRECS.


Proposals for thematic dossiers should send them to the members of the Editorial Board:


Brycchan Carey (brycchan@brycchancarey.com)
Daniel Fulda (daniel.fulda@germanistik.uni-halle.de)
María Susana Seguin (susana.seguin@univ-montp3.fr)Tryckfrihetsförordningen har blivit världsminne 

Den svenska Tryckfrihetsförordningen från 1766 har i maj utsetts till världsminne av UNESCO och därmed tagit plats i en uppsättning av angelägna dokument och samlingar i arkiv eller bibliotek av stort värde för mänskligheten. Bland Sveriges världsminnen finns sedan tidigare bland annat Emanuel Swedenborgs arkiv och Stockholms stads bygglovsritningar 1713–1874. Det nya världsminnet består av lagens förarbeten på Riksarkivet och de pamfletter i politiska ämnen 1766– 1774 som förvaras på Kungliga biblioteket. Tillsammans berättar de om lagens förutsättningar och konsekvenser.


Nomineringsunderlaget har författats av sällskapets ordförande Jonas Nordin, som berättar om det nya världsminnet i Vetenskapsradion Historia P1.


Mer finns att läsa hos Svenska Unescorådet och Unescos Memory of the World Register.


Välkommen till Forskningsfronten 2023

Svenska Sällskapet för 1700-talsstudier och Finska sällskapet för 1700-talsstudier bjuder in till digital Forskningsfront fredag den

3 februari klockan 14–16 svensk tid (15–17 finsk tid).

 

Fyra nydisputerade 1700-talsforskare presenterar sina avhandlingar och svarar på frågor om sin forskning:

 

Ylva Haidenthaller (konsthistoria, Lunds universitet), The Medal in Early Modern Sweden: Significances and Practices

 

Astrid Wendel-Hansen, f. Pajur (historia, Friedrich-Schiller-Universität Jena), Dress Matters: Clothes and Social Order in Tallinn, 1600–1700

 

Saara-Maija Kontturi, (historia, Jyväskylä University), Lääkärikunnan synty. Suomen lääkärit n. 1750–1850 [The birth of the medical profession. Finnish doctors, c. 1750–1850]


Annika Windahl Pontén (idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet), Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais: Identitet och materialitet i hushållet von Linné

 

Presentationerna sker på svenska och engelska och följs via denna Zoom-länk: https://lu-se.zoom.us/j/65920865310

 

Alla välkomna!

 

/Jonas Nordin & Johanna Ilmakunnas

Sällskapet för 1700-talsstudier | Finska sällskapet för 1700-talsstudier


ISECS Executive Committee meeting in Lund, 3–6 August 2022


During a few warm days in August 2022, the Swedish Society for Eighteenth-Century Studies hosted the ISECS Executive Committee meeting in Lund. About 35 delegates from four continents participated in meetings and discussions during the first working day, and a conference on ‘Eighteenth-Century Media and Mediation’ on the second day. On the third day the company made an excursion to Copenhagen.


The meeting opened on 3 August with an evening reception at Lund University’s Historical Museum. In a cheered lecture by museum director Per Karsten, the guests got to see what is presumed to be a piece of René Descartes’ skull. Admittedly Descartes died already in 1650 but he made a lasting impact, which, without doubt, is part of ‘the long eighteenth century’. The evening ended with wine, canapés, and mingling.
The following day, 4 August, was reserved for the affairs of the Executive Committee. In the light of the Russian Federation’s war of aggression against Ukraine, an important question was the attitude of ISECS and the national eighteenth-century societies to the participation of Russian scholars in joint activities.


The Executive Committee (EC) agreed on the following statement in four points:


The EC resolves

 1. to reaffirm, positively and publicly by all means available, its total support for the Ukrainian people, and its opposition to the Russian Federation’s invasion of Ukraine, which is not only a violation of Ukrainian sovereign territory but also a direct assault upon the principles of the United Nations charter;
 2. to uphold the role of ISECS as an international forum for the free and open exchange of views and research among scholars, without bans or prohibitions, in difficult times as well as in good times;
 3. to create a special bursary scheme, to support research, travel and/or conference attendance by scholars from Ukraine;
 4. to welcome scholars from the Russian Federation, if attending the next ISECS Congress in Rome 2023, as individual scholars, without displaying in the Congress documentation any national, regional or university affiliations from within Russia.


The day was concluded with dinner at the Grand Hotel Lund.
On Friday, 5 August, a one-day conference with eight presentations was held with the following presentations:

 • Jonas Nordin, ‘Mediating Monarchy from Castle to Cottage in Eighteenth-Century Sweden’
 • Ylva Haidenthaller, ‘Mediating Printed Portraits in Eighteenth-Century Stockholm’
 • Fokko Jan Dijksterhuis, ‘Ways of Seeing. Conceptions of Visuality in Enlightenment Philosophy’
 • Brycchan Carey, ‘Personal Letters: Public Science: The Rise of the MediaSavvy Eighteenth-Century Naturalist’
 • Sophie Holm, ‘The Diplomatic Dimension of Early-Modern Mediascapes’
 • Matthew Grenby, ‘Primer, Cartilla, Cathechism: Educational Cheap Print for Children and the Global Spread of Print’
 • Maria Isabel Limongi, ‘Les symboles de L’État dans le Leviathan de Thomas Hobbes’
 • Antônio Carlos dos Santos, ‘L’image de l’athée dans les entrées « athée » et « athéisme » de l’Encyclopédie’


A selection of the presentations is planned to be published in a separate volume under preparation.


The last day, Saturday, about half of the participants took part in an excursion to Copenhagen. The group was shown around Rosenborg Castle by Peter Kristiansen, curator at the Royal Collections, and then continued on a city tour led by associate professor Sebastian Olden-Jørgensen from the Saxo Institute, Copenhagen University. In between, Danish smørrebrød was consumed. The evening ended with a dinner where ISECS' president, Professor Penelope J. Corfield, thanked the Swedish Society for the concluded meeting.

Museum director Per Karsten, Lund University Historical Museum.
A piece of René Descarte's skull.
ISECS EC delegates in deliberation, 4 August 2022.
Dinner at Grand Hotel Lund. Brazilian EC delegate Antônio Carlos dos Santos, ISECS President Penelope J. Corfield, and Jonas Nordin, president of the Swedish Society for Eighteenth-Century Studies.
Museum Curator Peter Kristiansen showing Rosenborg Castle to Penelope J. Corfield, Hélène Cussac, and Antônio Carlos dos Santos.
Dr. Sebastian Olden-Jørgensen showing Copenhagen to Annika Windahl Pontén, Stefanie Stockhorst, Dena Goodman, and Maria Isabel Limongi.

Visits to musical gardens of the eighteenth century

– seminar with Erik Wallrup


The Division of Musicology at Lund University invites all interested in affective history and eighteenth-century aesthetics to a research seminar on 21 September 2022. Our guest Erik Wallrup (Associate Professor in Aesthetics, Södertörn University) will present and discuss what he regards as one of the great changes within the cultural sphere during the eighteenth century: the emergence of the English landscape garden, which spread from England during the second half of the century as an embodiment of sentimental culture, and which made visible a new relation between man and nature. At the seminar, this transformation and its musical parallels will be discussed as manifestations of a suggested change within the 'patheme' – the affective counterpart to Foucault’s concept of episteme. 

 

A text will be distributed a week before the seminar and will be open for discussion and critical comments.

 

The seminar takes place on 21 September, 15:15–17:00, at the Department of Arts and Cultural Sciences in the LUX building ( https://www.ht.lu.se/en/contacts/visitors/ ), room B251. It will also be possible to participate via Zoom. If you want to participate in the seminar, please write to Tobias Lund (tobias.lund@kulur.lu.se ). You will then receive the text and, if you wish, the Zoom link. For up-to-date information about the seminar, see https://www.kultur.lu.se/om-institutionen/kalendarium/evenemang/research-seminar-musicology-0/ 

 

Erik Wallrup achieved his doctorate in Musicology with the thesis Musical attunement: the concept and phenomenon of Stimmung in music (Stockholm University and The University of Rome ‘La Sapienza’, 2012), which was later published by Routledge as Being musically attuned: The act of listening to music (2016). He has also published two novels, a book-length essay on Nietzsche and listening (Nietzsches tredje öra, 2002), and numerous articles reflecting his interests in music history and aesthetics, continental philosophy, phenomenology and hermeneutics. His research project ”The affective shift of music in the Gustavian era” was funded by Riksbankens jubileumsfond: https://www.rj.se/en/grants/2017/the-affective-shift-of-music-in-the-gustavian-era/

ISECS/SIEDS Executive Committee meeting in Lund

The Swedish Society for Eighteenth-Century Studies is proud to host the 2022 meeting of the Executive Committee of ISECS/SIEDS, The International Society for Eighteenth- Century Studies. The delegates will convene in Lund, 3–6 August 2022.


Day 1: Reception

Day 2: EC Meeting followed by dinner

Day 3: Conference: 'Media and Mediation in the Eighteenth-Century'

Day 4: Excursion to Copenhagen


The conference on Friday, 5 August, is open for all interested parties free of charge; no registration is required. Note that coffee and lunch is only pre-booked for ISECS delegates; outside guests will have to provide for their own meals.


                                                                                                                                                                                                                                                                  Lund 1782, by Johan Fredrik Martin.


EIGHTEENTH-CENTURY MEDIA AND MEDIATION

Joint Faculties of Humanities and Theology, LUX, Helgonavägen 3, C126

Friday 5 August 09:30–16:30


PROGRAM

SESSION 1. Chair: Annika Windahl-Pontén

09:30–09:45 Welcome and introduction

09:45–10:15 Jonas Nordin, Mediating Monarchy from Castle to Cottage in Eighteenth-Century Sweden

10:15–10:45 Ylva Haidenthaller, Mediating Printed Portraits in Eighteenth-Century Stockholm

10:45–11:00 PAUSE

SESSION 2. Chair: Johannes Ljungberg

11:00–11:30 Fokko Jan Dijksterhuis, Ways of Seeing. Conceptions of Visuality in Enlightenment Philosophy

11:40–12:10 Brycchan Carey, Personal Letters: Public Science: The Rise of the Media-Savvy Eighteenth-Century Naturalist

12:10–13:10 LUNCH

SESSION 3. Chair: Brita Planck

13:10–13:40 Sophie Holm, The Diplomatic Dimension of Early-Modern Mediascapes

13:45–14:15 Matthew Grenby, Primer, Cartilla, Cathechism: Educational Cheap Print for Children and the Global Spread of Print

14:15–14:45 COFFEE BREAK

SESSION 4. Chair: Penelope J. Corfield

14:45–15:15 Maria Isabel Limongi, Les symboles de L’État dans le Leviathan de Thomas Hobbes

15:20–15:50 Antônio Carlos dos Santos, L’image de l’athée dans les entrées « athée » et « athéisme » de l’Encyclopédie

15:50–16:30 Concluding discussion: ‘The Impact of Media and Mediation in the Eighteenth Century and Today’


DOWNLOAD ABSTRACTS

Av Gustavs hand: Digitalisering, digital berikning och förmedling av Gustav III:s arkiv


Välkommen att delta i ett webbinarium, arrangerat av DHV-hubben vid Stockholms universitet. Mikael Alm och Johan Sjöberg från Uppsala universitet kommer att presentera sitt aktuella RJ-infrastrukturprojekt (2022–2024).

 

Tid: 1 juni 2022, kl 15.00–16.30
Plats: online, Zoomlänk mejlas till anmälda
Anmäl dig genom att mejla susanne.tienken@tyska.su.se
Dela gärna denna inbjudan med kollegor som kan vara intresserade!
 
KORT OM FORSKNINGSPROJEKTET
Genom testamentariska föreskrifter inlemmades Gustav III:s privata arkiv, med hans korrespondens och arbeten inom en rad olika ämnen, i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar efter hans död 1792. Samlingen har sedan den öppnades 1842 varit central inom svensk och internationell 1700-talsforskning. Forskare har använt den för studier av tidens politiska, sociala och kulturella liv. Den unika samlingen har satt Uppsala på 1700-talsforskningens karta.
 
Det är därför beklagligt att universitetsbiblioteket har sett sig tvungna att spärra samlingen för användning och utlån. Åren av användning har gått hårt åt samlingen. En fortsatt användning innebär en akut risk för skador och förlust av ovärderlig text. Föreliggande projekt ska åtgärda detta och initiera forskning på samlingen. Det görs genom att:


1. De fysiska handskrifterna konserveras och digitaliseras, och görs mer tillgängliga på ett för dess framtid hållbart sätt.

2. Den digitaliserade samlingens användbarhet för forskning förbättras genom HTR-teknik och crowdsourcing. Delar av materialet görs därigenom digitalt sökbart också som fulltext.

3. Forskning initieras på den digitala samlingen: Materialets sökbarhet kommer att möjliggöra nya sorters forskningsfrågor (till exempel i form av text mining på Gustav III:s arbeten), och under projekttiden kommer samlingen att användas i fakultetens uppsatskurser. 

4. Samlingen görs mer närvarande i kulturarvssfären genom information och spridning via sociala medier och programverksamhet.


Om föredragshållarna:

Mikael Alm, FD, är universitetslektor i historia vid Historiska institutionen på Uppsala universitet.
Johan Sjöberg, FD, är arkivarie på Universitetsbiblioteket, Avdelningen för specialsamlingar vid Uppsala universitet.

Gustav III:s kröningsmusik återuppförs

Den 29 maj 1772 kröntes Gustav III till Sveriges konung vid en ceremoni i Storkyrkan i Stockholm. På dagen 250 år senare återuppförs den till stora delar bortglömda kröningsmusiken för första gången sedan uruppförandet.


Konserten levandegör en viktig händelse i svensk historia genom återuppväcka en musikskatt och kasta nytt ljus över den gustavianska tiden och dess musikliv. Konserten är en del av ett större forskningsprojekt, lett av fil dr Jennie Nell (Stockholms universitet) och professor Mattias Lundberg (Uppsala universitet). Programmet inleds med en kortare presentation som guidar publiken genom kröningen såsom den genomfördes för på dagen 250 år sedan. Bakom arrangemanget står Sällskapet Gustaf III med bidrag från Kulturrådet och Svenska Akademien.

 

Kröningsmusiken, som komponerades av Francesco Antonio Uttini (1723–1795) framförs av Drottningholms Barockensemble och Katarina Kammarkör under ledning av Hans Vainikainen. Medverkar gör även Elisabeth Hellström (sopran) och Patrik Kesselmark (tenor) som dessutom framför ett par kortare arior ur Uttinis opera Thetis och Pelée som beställdes av Gustav den III till kröningsdagen. Härutöver framförs ett par kröningsmenuetter, vilka skrevs till dansen i Rikssalen efter kröningsmiddagen. Medlemmar ur Sällskapets Gustafs skål demonstrerar danserna iförda tidstypiska galadräkter.

 

När: söndagen den 29 maj kl 16.00

Var: Storkyrkan Stockholm

Pris. 250 kr (Biljetter via Ticketmaster)

 

För pressinformation, pressackreditering, bakgrundsmaterial och bilder vänligen kontakta producenterna Jennie Nell (Sällskapet Gustaf III) ordforande@sallskapetgustaf3.se 070-682 24 03 eller Rebecka Karlsson (Drottningholms Barockensemble) rebeckakarlsson@hotmail.com 070-787 58 92