Årsskriften

Årsskriften

Årsskriften


English version


För att läsa aktuella och äldre nummer besök tidskriftens egen webbplats här.


1700-tal Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies


En internationell mångvetenskaplig peer review-granskad open access-tidskrift. Publiceringen av Sjuttonhundratal möjliggörs genom stöd av The Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences. Utgiven av Sällskapet för 1700-talsstudier (Sverige) i samarbete med Finska sällskapet för 1700-talsstudier, Norsk selskap for 1700-tallsstudier, Dansk Selskab for 1700-talsstudier och Félag um átjándu aldar fræði.


Innehållsförteckningar och summaries för publicerade årsskrifter


Online-version


Från år 2004 ger Sällskapet för 1700-talsstudier ut årsboken 1700-tal (fram till 2018 hette årsskriften Sjuttonhundratal). Den avser att vara ett forum för forskning om 1700-talet inom humaniora och samhällsvetenskap. En tvärvetenskaplig diskussion om 1700-talet får här sin givna plats.


1700-tal välkomnar bidrag på skandinaviska språk, engelska, franska och tyska i form av artiklar, liksom recensioner av nordisk och internationell vetenskaplig litteratur med anknytning till det långa 1700-talet.


Information till skribenter


Redaktion

Johannes Ljungberg, University of Copenhagen, Denmark (2021-)

Johanna Ilmakunnas, Åbo Akademi University, Finland (2011-)

Per Pippin Aspaas, UiT The Arctic University of Norway, Norway (2010-)

Jens Bjerring-Hansen, University of Copenhagen, Denmark (2021-)

Kristín Bragadóttir, University of Iceland, Iceland (2019-)


Recensionsredaktörer 

Astrid Pajur, University of Stockholm, Sweden (2021-)

Sophie Holm, University of Helsinki, Finland (2021-)

Inga Henriette Undheim, Western Norway University of Applied Science, Norway (2019-)

Simona Zetterberg Nielsen, Aarhus University, Denmark (2018-)
Sigurgeir Guðjónsson, University of Akureyri, Iceland (2021-)


Redaktionsråd

Pierre-Yves Beaurepaire, Nice; Jacqueline Van Gent, Western Australia; Knud Haakonssen, St. Andrews & Erfurt; Karin Hoff, Göttingen; Lazlo Kontler, Budapest; Thomas Munck, Glasgow; Kristoffer Neville, California; Michael North, Greifswald; Karen D. Oslund, Towson; Éric Schnakenbourg, Nantes; Helen Watanabe-O’Kelly, Oxford; Michael Yonan, Missouri.


Language consultant: PhD Mark Davies, Lund University
Open Access adviser: Jan Erik Frantsvåg, UiT The Arctic University of Norway, Tromsø.