Årsskriften

Årsskriften

Årsskriften


English version


För att läsa aktuella och äldre nummer besök tidskriftens egen webbplats här.


Om du vill göra oss uppmärksamma på en nyutkommen bok som du anser att vi bör recensera, kontakta recensionsredaktör Astrid Wendel-Hansen: astrid.wendel-hansen@uni-jena.de 


1700-tal Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies


En internationell mångvetenskaplig peer review-granskad open access-tidskrift. Publiceringen av Sjuttonhundratal möjliggörs genom stöd av The Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences. Utgiven av Sällskapet för 1700-talsstudier (Sverige) i samarbete med Finska sällskapet för 1700-talsstudier, Norsk selskap for 1700-tallsstudier, Dansk Selskab for 1700-talsstudier och Félag um átjándu aldar fræði.


Innehållsförteckningar och summaries för publicerade årsskrifter


Online-version


Från år 2004 ger Sällskapet för 1700-talsstudier ut årsboken 1700-tal (fram till 2018 hette årsskriften Sjuttonhundratal). Den avser att vara ett forum för forskning om 1700-talet inom humaniora och samhällsvetenskap. En tvärvetenskaplig diskussion om 1700-talet får här sin givna plats.


1700-tal välkomnar bidrag på skandinaviska språk, engelska, franska och tyska i form av artiklar, liksom recensioner av nordisk och internationell vetenskaplig litteratur med anknytning till det långa 1700-talet.


Information till skribenter


Redaktion

Johannes Ljungberg, University of Copenhagen, Denmark (2021-)

Johanna Ilmakunnas, Åbo Akademi University, Finland (2011-)

Per Pippin Aspaas, UiT The Arctic University of Norway, Norway (2010-)

Jens Bjerring-Hansen, University of Copenhagen, Denmark (2021-)

Kristín Bragadóttir, University of Iceland, Iceland (2019-)


Recensionsredaktörer 

Astrid Pajur, University of Stockholm, Sweden (2021-)

Sophie Holm, University of Helsinki, Finland (2021-)

Inga Henriette Undheim, Western Norway University of Applied Science, Norway (2019-)

Simona Zetterberg Nielsen, Aarhus University, Denmark (2018-)
Sigurgeir Guðjónsson, University of Akureyri, Iceland (2021-)


Redaktionsråd

Pierre-Yves Beaurepaire, Nice; Jacqueline Van Gent, Western Australia; Knud Haakonssen, St. Andrews & Erfurt; Karin Hoff, Göttingen; Lazlo Kontler, Budapest; Thomas Munck, Glasgow; Kristoffer Neville, California; Michael North, Greifswald; Karen D. Oslund, Towson; Éric Schnakenbourg, Nantes; Helen Watanabe-O’Kelly, Oxford; Michael Yonan, Missouri.


Language consultant: PhD Mark Davies, Lund University
Open Access adviser: Jan Erik Frantsvåg, UiT The Arctic University of Norway, Tromsø.