Bli medlem

Bli medlem

Bli medlem

Avgiften för medlemskap i Sällskapet för 1700-talsstudier är 300 kr/år för ordinarie enskild medlem, 150 kr för studerande och doktorander, 500 kr för svensk institution samt 600 kr för utländsk institution.


Medlemsavgiften betalas till Plusgiro 32 93 90-9. Glöm ej att uppge namn och adress, gärna även e-postadress.


Från utlandet kan betalning ske till Sällskapets konto på Nordea IBAN och BIC:


IBAN: SE12 9500 0099 6042 0329 3909

BIC: NDEASESS


Ändring av uppgift i medlemsförteckningen meddelas till skattmästaren:


Sällskapet för 1700-talsstudier
c/o Annika Windahl Pontén
Styrbjörnsgatan 12
753 34 Uppsala


E-post: treasurer@1700-tal.se